Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Proceduri de practică pentru asistenţii medicali generalişti

Distribuiți pe Facebook Twitter

ORDIN   Nr. 1142 din  3 octombrie 2013

privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti*)

EMITENT:  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 669 bis  din 31 octombrie 2013

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 9.600/2013,

având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă procedurile de practică pentru asistenţi medicali generalişti prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Procedurile de practică pentru asistenţi medicali generalişti, aprobate prin prezentul ordin, se actualizează anual.

ART. 3

Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 3 octombrie 2013.

 Nr. 1.142.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.